Τον προσεχή Ιούλιο θα πραγματοποιηθεί η διοργάνωση της σχολής στην Αθήνα για διπλώματα UEFA Β Futsal. Αυτή θα ξεκινήσει στις 2 Ιουλίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 14 του ίδιου μήνα. Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων ορίζεται ο αριθμός 17 και μέγιστος ο αριθμός 25.

Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν το παράβολο συμμετοχής σε λογαριασμούς που θα τους υποδειχθούν μέσω σχετικών ανακοινώσεων ή προσωπικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων.

Αναλυτικά όλες οι λεπτομέρειες:

«Σας ανακοινώνουμε την διοργάνωση της Σχολής UEFA FUTSAL B LICENCE στην Αθήνα την περίοδο από τις 02 Ιουλίου 2018 έως 14 Ιουλίου 2018.

Ως πρώτο βήμα περιγράφεται η αποστολή της αίτησης συμμετοχής του υποψήφιου στο email : proponites@epo.gr

Ελάχιστος αριθμός συμμετεχόντων ορίζεται ο αριθμός 17 και μέγιστος ο αριθμός 25. Τρεις από τις παραπάνω θέσεις καλύπτονται κατά προτεραιότητα από συμμετέχοντες του γυναικείου φύλλου. Αν ο αριθμός δεν συμπληρωθεί από γυναίκες υποψήφιες προπονήτριες θα καλυφθούν από άντρες υποψηφίους.

Ακολούθως, ο υποψήφιος συλλέγει και αποστέλλει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπει ο Κανονισμός Λειτουργίας Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου μέχρι την καταληκτική ημερομηνία. Ως καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών ορίζεται η 11 Ιουνίου 2018. Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν και αν τα αιτήματα είναι παραπάνω από 25 θα υπάρξει μοριοδότηση και οι υποψήφιοι με τα περισσότερα μόρια θα έχουν προτεραιότητα.

Οι υποψήφιοι είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν το παράβολο συμμετοχής σε λογαριασμούς που θα τους υποδειχθούν μέσω σχετικών ανακοινώσεων ή προσωπικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Παράβολο συμμετοχής σχολής UEFA Futsal B: 950 € υπέρ ΕΠΟ

Μέχρι έξι (6) μέρες πριν από την έναρξη της σχολής οι υποψήφιοι μπορούν να γνωστοποιήσουν τα κωλύματά τους, προκειμένου η Διοίκηση της Σχολής να προβεί στην αντικατάστασή τους με επιλαχόντες και να μη χάσουν το δικαίωμά τους να φοιτήσουν σε άλλη σχολή εντός διετίας χωρίς την καταβολή νέου παραβόλου.

Σχετικά με τους κανόνες λειτουργίας της σχολής ισχύουν όσα αναγράφονται στον Κανονισμό Λειτουργίας Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου, όπως επίσης οι επιπλέον οδηγίες που δίδονται από τον υπεύθυνο της σχολής την πρώτη ημέρα λειτουργίας της.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σχολή UEFA Futsal B

1.Αίτηση του ενδιαφερόμενου στο Τμήμα Μητρώου Προπονητών ΕΠΟ

2.Βεβαίωση ΕΠΟ ή ΕΠΣ ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής (προαιρετικά)

3.Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών

4.Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών

5.Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών

6.Δίπλωμα και Πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης UEFA C

7.Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις

8.Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος σε αναγνωρισμένο σωματείο

9.Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου τουλάχιστον

10.Βιογραφικό Σημείωμα

Οι εξετάσεις μετά την ολοκλήρωση της Σχολής θα γίνουν τουλάχιστον μετά την πάροδο ενός μηνός και η ημερομηνία θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της Σχολής.

Οι χώροι που θα λάβει χώρα τόσο η Σχολή όσο και οι εξετάσεις θα ανακοινωθούν προσεχώς .

Για περισσότερες πληροφορίες Διεύθυνση Στρατηγικής Ανάπτυξης, τηλ: 210 9306023

Με εκτίμηση

Ζελενίτσας Χαράλαμπος

Τεχνικός Διευθυντής Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης»