Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τη νέα Κ.Υ.Α., από σήμερα (22/11) και αναφορικά με τους φιλάθλους, επιτρέπεται η είσοδος σε όλες τις εγκαταστάσεις που διεξάγονται αγώνες των Πρωταθλημάτων και Κυπέλλων της ΠΕΠΣΣ, μόνο σε άτομα που διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης (όχι παλαιότερο των 6 μηνών).

Όσον αφορά στους αθλητές και μέχρι τις 29/11/2021, σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την 8890/18-11-2021 επιστολή μας, ισχύουν τα αναγραφόμενα στον παρακάτω πίνακα:

Παρακαλούμε για την τήρηση των παραπάνω οδηγιών, ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα στις εγκαταστάσεις που φιλοξενούν αγώνες της ΠΕΠΣΣ, καθώς θα υπάρξουν και έλεγχοι από αρμόδια κλιμάκια.